Współpraca i formalności

Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych.

 1. Standardowa strona obliczeniowa w przypadku zwykłych tłumaczeń to 1800 znaków komputerowych. Rozliczenie następuje na podstawie stron wyjściowych (tzn. przetłumaczonych), a podstawową jednostką rozliczeniową jest minimum 1 strona.
 2. Termin realizacji zamówienia w trybie normalnym nie obejmuje dnia przyjęcia zlecenia i dnia jego oddania.
 3. Teksty reklamowe i promocyjne tłumaczone są wiernie, zgodnie z cennikiem.
 4. Do stawek cennikowych doliczane są dodatkowe opłaty w przypadku gdy:
  • teksty są wysoce specjalistyczne (medyczne, farmaceutyczne, naukowe, techniczne, normy, teksty interdyscyplinarne lub wymagające konsultacji eksperta)
  • teksty są trudne do odczytania (mała czcionka, słabo odbity tekst, pismo odręczne)
 5. English Translations uwzględnia uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną zgłoszone i udokumentowane w terminie 3 dni od daty wykonania usługi, a w wyjątkowych przypadkach najpóźniej przed upływem terminu płatności. W przypadku reklamacji English Translations zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty, a zgłoszenie reklamacji nie upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez zgody English Translations.
 6. Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji.

Warunki wykonywania tłumaczeń ustnych.

 1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.
 2. Minimalną jednostką jest blok 4 godzinny/półdniówka, a w przypadku tłumaczeń wyjazdowych 8 godzin pracy, nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa krócej.
 3. Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany pokryć koszty dojazdu tłumacza.
 4. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna godzina.
 5. Przerwa krótsza niż 2 godziny wlicza się do czasu pracy tłumacza. O planowanych przerwach dłuższych niż 2 godziny English Translations powinno być powiadomione przy zamawianiu usługi.
 6. W przypadku odwołania zleconej usługi w terminie na 2 dni przed datą wykonywania tłumaczenia, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4-godzinną pracę tłumacza (w zależności od rodzaju tłumaczenia).
 7. Przy tłumaczeniach wyjazdowych Zamawiający ponosi koszty i odpowiedzialny jest za zorganizowanie dla tłumaczy dojazdów, zakwaterowania i posiłków w miejscu tłumaczenia.