Próbki tłumaczeń

Poniżej przedstawiam przykłady tłumaczeń, są to teksty o normalnej jak i złożonej skali trudności.

Przykład I

MODELOWANIE WŁASNOŚCI OBIEKTÓW WIELOWYMIAROWYCH PRZY UŻYCIU LOGIKI ROZMYTEJ – OPTYMALIZACJA STRUKTURALNA I PARAMETRYCZNA MODELU
MULTIDIMENSIONAL OBJECTS PROPERTIES MODELLING USING FUZZY LOGICS – STRUCTURAL AND PARAMETRICAL MODEL OPTIMIZATION
Abstract: Proces modelowania własności statycznych lub dynamicznych obiektów może zostać wykonany przy użyciu metod analitycznych, które dla skomplikowanych obiektów nie zawsze dają odpowiednie rezultaty. W takim przypadku istnieje możliwość zastosowania sztucznej inteligencji, a w szczególności logiki rozmytej jako formy reprezentacji wiedzy dla przypadków z nieprecyzyjnym opisem zjawisk. W artykule poruszono kwestię modelowania obiektów o charakterystyce wielowymiarowej przy zastosowaniu systemu rozmytego, poddanego optymalizacji strukturalnej i parametrycznej. Zaproponowano własne rozwiązanie, które pozwala uzyskać, w procesie modelowania – model o znacznie lepszych parametrach. Rozwiązanie to generuje model rozmyty, tylko na podstawie obserwacji zachowania modelowanego obiektu. Do generowania bazy wiedzy zastosowano metodę Wanga-Mendela oraz algorytm hybrydowy.
Abstract: Static or dynamic objects properties of the modelling process can be performed using analytical methods, which not always return suitable results for more complicated objects. In this case there is a possibility of artificial intelligence application and fuzzy logic in particular as a form of knowledge representation for instances with inaccurate description. In the paper the issue of the modelling of objects with multidimensional characteristic through application of fuzzy system with structural and parametrical optimization is brought up. Authors proposed their own solution that in the process of modelling allows obtaining the model with significantly improved parameters. The solution creates fuzzy model only on the bases of observation of the modelling object behaviour. For the purpose of knowledge base generation Wang-Mendel’s method and hybrid algorithm is applied.

Przykład II

"Bluegrass Music originated in the mountains of Kentucky and Tennessee in the late 1930's. There the nutritious soil of the range makes the grass appear blueish in twilight.
In accordance with Höfner tradition, these classic Bluegrass instruments for the more ambitious player are made with the utmost attention to detail. Master built using only top quality materials."
“Korzenie muzyki Bluegass sięgają gór Kentucky i Tennessee końca lat 1930. To dzięki żyznej ziemi trawa wydaje się niebieskawa o zmierzchu.
Zgodnie z tradycją firmy Hofner, te klasyczne instrumenty serii Bluegrass przeznaczone dla bardziej wymagających muzyków są wykonane z zachowaniem najwyższej uwagi do detail. Lutnicy tworzą je przy użyciu tylko najwyższej jakości materiałów.”
HÖFNER PREMIUM STRINGS set a new standard in classical guitar strings! We use a completely new material, superior to conventional carbon, for the treble strings. The special alloy on the bass strings prevents premature corrosion. Every set includes an additional D-string !
Struny Hofner PREMIUM wyznaczają nowe standardy wśród strun do gitar klasycznych! W strunach sopranowych wykorzystany został nowy materiał, przewyższający klasą zwyczajowy stop węglowy. Specjalny stop zastosowany w strunach basowych zapobiega przedwczesnej korozji. Każdy zestaw zawiera dodatkową strunę D.
Klasyczna gitara o budowie typu „Verythin”. Podstrunnica z drewna palisandrowego z inkrustowanymi znacznikami. Dwa przetworniki typu „Full-Size” Humbucker. Niklowany osprzęt. W kolorze zabytkowym brązowym sunburst (SB), przeźroczystym czerwonym (R) oraz czarnym (BK).
Classical Verythin guitar body shape. Rosewood fingerboard with dot inlays. Two 'Full-Size' humbuckers. Nickel-plated hardware. In antique brown sunburst (SB), transparent red (R) or black (BK).