Z kim współpracowałem

 • Wydawnictwo Glottiverbum – nagranie nagrań do podręcznika,
 • Regionalne Centrum Animacji Kultury – tłumacz,
 • Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej – tłumacz projektów unijnych,
 • Biuro Turystyki i Edukacji Wlodzimierz Kołodziejski – kursy językowe na terenie Wielkiej Brytanii,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze,
 • Inbit Szczecin,
 • Oxford Street – Centrum Edukacji Językowej w Zielonej Górze,
 • Hofner Germany,
 • Uniwersytet Zielonogórski - tłumaczenia, korekta prac doktorskich oraz artykułów,
 • Mike Stern Trio – tłumacz,
 • Izobud – tłumacz,
 • Urząd Marszałkowski – tłumaczenie projektów unijnych,
 • Klienci indywidualni – listy referencyjne oraz cv,
 • Urząd Miasta Zielona Góra - tłumaczenia do płyty Urszuli Dudziak - Forever Green.